ഹബിയുടേ പാവങ്ങളുടെ മാക്രോ എന്ന ബസ്സ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഉള്ളതായി അറിഞ്ഞത്..ഹബീബ് പറഞ്ഞ സാമഗ്രികള്‍ ഒന്നും കയ്യിലില്ല..എങ്കിലും ഞാന്‍ വെറുതെ ലെന്‍സ് തിരിച്ച് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി...അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന റിസല്‍റ്റാണ് കിട്ടിയത്..താങ്ക്സ് ഹബീബ്.
ചിത്രം 1. നോര്‍മല്‍ വ്യൂ.ചിത്രം 2. പാവങ്ങളുടേ മാക്രോ


താങ്ക്സ് ഹബീബ്.


എന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനാവന്‍ സൗമനസ്യം കാണിച്ച പാറ്റ(ശാസ്ത്രനാമം Blattella asahinai)ക്കും എന്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു

എങ്ങിനെയാണ് പാവങ്ങളൂടേ മാക്രോ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടേ വായിക്കാം http://kaattukuthira.blogspot.com/2011/01/blog-post_04.html

0 comments:

About this blog

This blog is in Malayalam. You need a unicode compliant Malayalam font to read this content. Download font from here

എന്റെ പുറകേ ഉള്ളവര്

ആ അരൊക്കെയാ ഈ വരുന്നത്?

Powered by Blogger.

ദുഫായിയിലെ ആകാശവാണി കൊച്ചി എഫ് എം....