നിന്റെ മോഹങ്ങളും,
നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും,
നിന്റെ അന്നവും,
നിന്നെ തന്നെയും,
ഞാന്‍ അപഹരിച്ചൂ..

2 comments:

കൊള്ളാം തുടക്കം പിഴച്ചില്ല ..:)

നന്ദി രമേശ്..ഒരു ബ്ലോഗ് കൂടി ഉണ്ട് ഒന്നു നോക്കിക്കോണേ..
http://risbaspeaking.blogspot.com/

About this blog

This blog is in Malayalam. You need a unicode compliant Malayalam font to read this content. Download font from here

എന്റെ പുറകേ ഉള്ളവര്

ആ അരൊക്കെയാ ഈ വരുന്നത്?

Powered by Blogger.

ദുഫായിയിലെ ആകാശവാണി കൊച്ചി എഫ് എം....